Startsida

Bostadsrättsföreningen Boråshus nr 7

Vi är en liten välskött bostadsrättsförening på Sjöbo i Borås. På den här sidan ska vi framför allt informera våra medlemmar, men också berätta mer om föreningen för dem som är intresserade av att flytta hit.

Nyheter & Händelser

2021-11-12
Årets Föreningsstämma kommer att hållas den 6 december kl. 18 i Riksbyggens lokaler.
Det kommer att vara möjligt att deltaga på stämman digitalt med Teams genom att klicka på denna länk.
Årsredovisningen som ska behandlas kan du läsa genom att klicka här.

Kallelse till en extrastämma i form av en poströstningsstämma har skickats ut och avser en stadgeändring. Poströsterna läggs i styrelsens brevlåda som är placerad i källaren tillhörande fastigheten Huldregatan 4 senast 17 november eller mailas till styrelsen@brh7.se

2021-03-08
Styrelsen har tagit fram nya riktlinjer för renovering av lägenhet.
Klicka här för mer info.

2021-03-02
Vecka 10 kommer personal från Eltel Networks på uppdrag av Borås Elnät att byta ut elmätarna i vår förening. Om du önskar kontakta Eltel så kan de nås på telefon 033-32 37 419.

2020-12-29
Protokollet från föreningsstämman kan du läsa genom att klicka här.
Det finns även uppsatt på anslagstavlan vid tvättstugan i fastigheten Huldregatan 4.

2020-11-12
Med anledning av rådande corona pandemi så har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma ska genomföras som en poströstningsstämma den 7 december. Detta innebär att det blir en stämma utan fysiskt närvarande personer. Poströsterna läggs i styrelsens brevlåda som är placerad i källaren tillhörande fastigheten Huldregatan 4 senast 6 december eller mailas till styrelsen@brh7.se

Vi har ett studentrum på 28 m2 som blir ledigt 1 januari- läs mer under sektion Student.

2020-05-11
Meddelande om avstängd värme och varmvatten torsdag 14 maj

2020-05-07
En enkät om balkonginglasning har idag delats ut till medlemmarna som ska besvaras senast 18 maj.
Vi har ett ledigt studentrum på 32 m2 och ett rum på 14 m2 som blir ledigt 1 augusti.
Servicearbetet i föreningens pannrum i fastigheten Huldregatan 6 har påbörjats. Varmvatten och värme kan periodvis stängas av under arbetets gång.
Dräneringsarbetet som pågår vid samma fastighet är nu nästan helt klart. Det som återstår är målning av berörda p-rutor.

2020-03-23
Idag monterades det upp postboxar i föreningens trapphus.
Information om datum för när de ska börja användas och utkvittering av nycklar kommer inom kort

2019-12-14
Föreningsstämman som hölls den 2 december röstade för styrelsens förslag om postboxar och balkonginglasning. Protokollet från föreningsstämma kan du läsa genom att klicka här.
Det finns även uppsatt på anslagstavlan vid tvättstugan i fastigheten Huldregatan 4.

2019-10-23
Vi har 2 st studentrum på 28 respektive 32 m2 som blir lediga 1 februari - läs mer under sektion Student.

2019-05-23
Vi har just nu ett ledigt studentrum på 14 m2 samt ytterligare ett lika stort som blir ledigt 1 augusti.

2019-04-16
Vi har fått en offert på vad kostnaden för att glasa in en balkong blir för de som önskar en balkonginglasning:
Mer info hittar du i Boappa

Huldregatan 2 Huldregatan 6

Box 659, 503 15 Borås | Karta | Kontakta: info@brh7.se | Webmaster:Lasse Essevius