Startsida

Styrelsens medlemmar

Ordförande: Maria Karkoua
Vice ordf/Sekr: Lasse Essevius
Ledamot: Adam Andersson
Suppleant: Kent Nygren
Suppleant: Martin Larsson
Riksbyggens ledamot: Magnus Lövgren
Riksbyggens suppleant: Elias Lindergren

Om du vill kontakta alla i styrelsen så kan du skicka ett mail till styrelsen@brh7.se Du kan skicka ett mail till en specifik styrelsemedlem genom att klicka på namnet.

Styrelsens uppdrag

Det är styrelsen som ansvarar för att den löpande verksamheten fungerar samt att lagar, förordningar och föreningens stadgar följs.

Det är styrelsen som beslutar tex om:

  • Nya medlemmar i samband med lägenhetsöverlåtelser
  • Om andrahandsuthyrning får ske

Styrelsen svarar sen inför medlemmarna vid föreningens årstämma. Då ska styrelsen presentera en årsberättelse och en årsredovisning. Stämman skall då ta ställning till om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

ParkeringsplatserNyplanterad syren

Box 659, 503 15 Borås | Karta | Kontakta: info@brh7.se| Webmaster:Lasse Essevius