Startsida

Boråshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Boråshus nr 7 består av 3 fastigheter som är belägna på stadsdelen Sjöbo i Borås. Föreningen består av totalt 48 st lägenheter och studentboendet Sjöbacka som har 8 st studentrum.

Hösten 1998 utfördes en renovering av fasaderna och då passade man på att bygga nya stora luftiga balkonger och installera moderna 3-glasfönster.

En renovering av föreningens stammar och badrum genomfördes år 2008.
Våren 2011 uppfördes en gemensam bastu och träningslokal som kan nyttjas av de boende.

Energideklarationer

Huldregatan 2/Blombackagatan 2
Huldregatan 4
Huldregatan 6
Energi - och Klimatanalys

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader. Läs mer om bostadsrätter: Omboende.se

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god med en bra likviditet.

I årsredovisningen kan du få mer information om föreningens ekonomi.

Styrelsen

Styrelsen är det näst högsta organet i en bostadsrättsförening. Styrelsens huvuduppgift är att ansvara för föreningens ekonomi samt underhåll av fastigheterna. Styrelsens befogenheter regleras i föreningens stadgar.

Föreningsstämman

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Den består av samtliga medlemmar i föreningen och den sammanträder minst en gång om året. Det är via stämman som den enskilda medlemmen har stora möjligheter att påverka sitt boende eftersom det är stämman som utser styrelsen och medlemmarna har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

Förvaltning

Föreningens fastighetsförvaltning utföres av Riksbyggen med sina underentreprenörer. Det är till Riksbyggen som man ska vända sig när man vill göra en felanmälan. Detta kan man göra via telefon 0771-860 860 (dygnet runt) eller online via denna länk.
För upplåsning av lägenhetsdörr eller vid störning från grannar så ringer man Riksbyggen på telefon 0771-860 860, så kontaktar de i sin tur Securitas. Den ekonomiska förvaltningen sköts av Riksbyggen i Borås.

Tvättstuga

Föreningens ordinarie tvättstuga är belägen i källaren tillhörande fastigheten Huldregatan 4C. Det finns även en minitvättstuga i källaren vid Huldregatan 2C.
Läs mer om tvättstugan här.

Kabel-TV och Bredband

Våra hus är sk. com hem-hus där Digital-TV, Bredband och IP-telefoni är tjänster som kan erhållas från Comhem AB/Tele2.
Varje lägenhet är utrustad med ett bredbandsuttag som är kopplat till Bahnhofs:s bredbandsnät. Kostnaden ingår i månadsavgiften.

Parkeringsplatser

Föreningen har parkeringsplatser för uthyrning samt besöksparkeringar.
Läs om mer om föreningens parkeringar.

Försäkring

Föreningens fastigheter är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. Samtliga medlemmar uppmanas att teckna en hemförsäkring. Föreningen har tecknat bostadsrättstillägg för samtliga boende, de medlemmar som som har ett bostadsrättstillägg kopplad till sin hemförsäkring kan säga upp det.
(OBS! Säg upp bostadsrättstillägget men behåll hemförsäkringen!) .

Gavlar mot FristadsvägenParkbänk att vila sig på

Box 659, 503 15 Borås | Karta | Kontakta: info@brh7.se| Webmaster:Lasse Essevius